Osteopathie

Osteopathie is een manuele therapie die vertrekt vanuit een holistische visie. Het lichaam is één geheel en alle elementen moeten vrij zijn om te bewegen. Bewegings- en/of functieverlies in één van de elementen kan invloed hebben op het hele lichaam. Een osteopaat zal steeds proberen op zoek te gaan naar de oorzaak van de klachten. De primaire oorzaak kan op een totaal andere plaats in het lichaam gelegen zijn dan daar waar de symptomen zich voordoen. Een osteopathische behandeling omvat technieken voor het pariëtale systeem (het bewegingsapparaat), het viscerale systeem (de organen) en het craniosacrale systeem.

Welke klachten komen in aanmerking voor een behandeling?

 • Algemene rug- en nekklachten, zowel acuut als chronisch
 • Uitstralingsklachten zoals ischias en cervicobrachialgie
 • Pijn of bewegingsverlies van het bewegingsapparaat: bekken, schouder, elleboog, heup, knie, …
 • Hoofdpijn, duizeligheid, sinusitis
 • Spijsverteringsproblemen zoals reflux, onregelmatige stoelgang, krampen en constipatie
 • Pijn vóór of tijdens de menstruatie
 • Problemen met het kaakgewricht
 • Terugkerende ontstekingen

Deze lijst is zeker niet volledig, dus als u twijfelt of u in aanmerking komt voor een behandeling, aarzel dan niet om een mailtje te sturen. Lisa is gedeconventioneerd. U heeft nog steeds een voorschrift kinesitherapie nodig. De behandeling zal steeds 1 uur duren en kost 70 euro.

Volgende huisregels maken een vlot verloop van de behandelingen mogelijk:

 • Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak. Indien u te laat bent kan de behandeling niet langer duren.
 • Gelieve volgende zaken mee te brengen bij uw eerste behandeling:
  • Een geldig doktersvoorschrift. Opgelet, een behandeling moet starten binnen de 2 maanden na het uitschrijven van het voorschrift.
  • Klevertje van het ziekenfonds.
  • Gemakkelijke kledij is wenselijk.
  • Eventuele verslagen, medische beeldvorming, goedkeuringen van F of E-pathologie...
 • Gelieve een annulatie steeds 24 uur op voorhand te melden, Op die manier kan de vrijgekomen plaats nog door een andere patiënt(e) worden ingenomen. Indien u niet tijdig annuleert zal de behandeling alsnog aangerekend worden.
 • Al onze kinesitherapeuten zijn geconventioneerd en volgen dus de tarieven opgelegd door het RIZIV. Betalingen gebeuren na iedere behandeling via bancontact of payconiq.
 • Gelieve steeds te melden indien u in het lopende kalenderjaar al behandelingen hebt gehad bij een andere collega kinesitherapeut buiten Veemarkt6. Dit is belangrijk voor de administratie en voor uw terugbetaling.
 • Regelgeving in verband met terugbetalingen:
  • Per kalenderjaar hebt u voor een bepaalde aandoening recht op 18 kinesitherapeutische behandelingen. Nadien kunnen deze behandelingen gewoon verdergaan maar dan aan een verminderde terugbetaling.
  • Voor een andere courante aandoening kan u opnieuw 18 kinestherapiebehandelingen ondergaan voor datzelfde kalenderjaar. Voor acute problemen (na operaties,…) gelden andere terugbetalingsmodaliteiten (F-pathololgie). Men krijgt 60 behandelingen per behandelingsjaar aan de normale terugbetaling.
  • Voor chronische aandoeningen waarvoor een langdurige behandeling vereist is, gelden verhoogde terugbetaling en onbeperkt aantal behandelingen mits goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds (E-pathologie).