Sportkinesitherapie

Bij sportkinesitherapie wordt er door middel van een wetenschappelijk onderbouwde, actieve en zo efficiënt mogelijke aanpak gewerkt naar een snelle en veilige sporthervatting. Hierbij staat de sporter centraal en is er aandacht voor alle sportspecifieke elementen (voorbeelden zijn: mobiliteit, coördinatie, kracht, conditie en explosiviteit) in de revalidatie. Met specifieke manuele- en myofasciale behandelmethoden en oefentherapie in functie van de beoefende sport worden zowel de blessure als andere eventuele musculoskeletale onevenwichten in het lichaam aangepakt. Zodoende wordt er een graduele opbouw voorzien naar sport- en competitiehervatting.

Sportkinesitherapie is niet enkel nuttig op curatief vlak, maar zeker ook op vlak van blessurepreventie. Via een specifieke screening kunnen zwakke punten in het bewegingsapparaat naar voren komen en tijdig aangepakt worden. Anderzijds kan er ook op een verantwoorde manier begeleiding gegeven worden in het trainen naar een specifiek doel of uitdaging. Enkele vaak voorkomende problematieken:

 • spier- en peesaandoeningen
 • kraakbeenlijden
 • overbelastingsletsels
 • ligamentaire letsels
 • prestatieverlie
 • postoperatieve revalidatie

Sportscreening

Bij Veemarkt6 kan je een sportscreening ondergaan door onze sportkinesitherapeut. Deze is gericht op het meten en analyseren van verschillende gewrichten en spiergroepen die een belangrijke functie hebben bij de sport-specifieke bewegingen.

De screening bestaat uit 3 belangrijke onderdelen:

 • Gerichte anamnese (vraaggesprek waarbij blessurevoorgeschiedenis wordt nagegaan).
 • Statische screening waarbij het lichaam globaal wordt bekeken maar daarnaast ook in detail met testen voor mobiliteit, kracht en stabiliteit van wervelkolom, onderste en bovenste ledematen.
 • Functionele screening waarbij allerlei bewegingen geanalyseerd worden om na te gaan of het lichaam verschillende spiergroepen correct en efficiënt kan aansturen.

De screening op zich zal ongeveer 1 uur in beslag nemen.

Na verwerking van de resultaten wordt er een overzicht opgesteld dat besproken kan worden tijdens een nieuwe afspraak met speler/speelster, ouder of trainer.

De kostprijs voor de ganse screening bedraagt 100 EUR. Een afspraak maken voor een sportscreening kan enkel via e-mail (matthias@veemarkt6.be).

Volgende huisregels maken een vlot verloop van de behandelingen mogelijk:

 • Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak. Indien u te laat bent kan de behandeling niet langer duren.
 • Gelieve volgende zaken mee te brengen bij uw eerste behandeling:
  • Een geldig doktersvoorschrift. Opgelet, een behandeling moet starten binnen de 2 maanden na het uitschrijven van het voorschrift.
  • Klevertje van het ziekenfonds.
  • Gemakkelijke kledij is wenselijk.
  • Eventuele verslagen, medische beeldvorming, goedkeuringen van F of E-pathologie...
 • Gelieve een annulatie steeds 24 uur op voorhand te melden, Op die manier kan de vrijgekomen plaats nog door een andere patiënt(e) worden ingenomen. Indien u niet tijdig annuleert zal de behandeling alsnog aangerekend worden.
 • Al onze kinesitherapeuten zijn geconventioneerd en volgen dus de tarieven opgelegd door het RIZIV. Betalingen gebeuren na iedere behandeling via bancontact of payconiq.
 • Gelieve steeds te melden indien u in het lopende kalenderjaar al behandelingen hebt gehad bij een andere collega kinesitherapeut buiten Veemarkt6. Dit is belangrijk voor de administratie en voor uw terugbetaling.
 • Regelgeving in verband met terugbetalingen:
  • Per kalenderjaar hebt u voor een bepaalde aandoening recht op 18 kinesitherapeutische behandelingen. Nadien kunnen deze behandelingen gewoon verdergaan maar dan aan een verminderde terugbetaling.
  • Voor een andere courante aandoening kan u opnieuw 18 kinestherapiebehandelingen ondergaan voor datzelfde kalenderjaar. Voor acute problemen (na operaties,…) gelden andere terugbetalingsmodaliteiten (F-pathololgie). Men krijgt 60 behandelingen per behandelingsjaar aan de normale terugbetaling.
  • Voor chronische aandoeningen waarvoor een langdurige behandeling vereist is, gelden verhoogde terugbetaling en onbeperkt aantal behandelingen mits goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds (E-pathologie).